Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF)

Eladó:

Név: Kerl Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 1172 Budapest, Ferihegyi út 13.

Képviselő: Lengyel Tamás

Cégjegyzékszám: 01 09 973216

A bejegyző bíróság megnevezése: Budapesti Cégbíróság

Adószáma: 23598043-2-42

Telefon: +36/1-6307-270

E-mail: info@kerl.hu

Továbbiakban Szolgáltató/Megbízott.

 

Az ÁSZF hatálya

Időbeli hatály: Az ÁSZF rendelkezései 2020. április 6-tól visszavonásig illetőleg az egyes rendelkezések tekintetében azok módosításáig vannak hatályba. A Szolgáltató illetőleg Megbízott általi visszavonás a már megkötött szerződéseket nem érinti, ahogyan az egyes rendelkezések módosítása sem.

Tárgyi hatály: Az ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed a Kerl Hungária Kft által importált és kifejezetten a kerl.hu weboldalra feltöltött minden termékre és végzett szolgáltatásra, kivéve a megrendelői egyedi igényeknek megfelelően harmadik személy által gyártott, és Szolgáltató által forgalmazott gépekre, berendezésekre, valamint ezen gépekkel, berendezésekkel kapcsolatosan Szolgáltató illetőleg Megbízott által végzett bármilyen szolgáltatásra.

Területi hatály: Az ÁSZF területi hatálya kiterjed minden, az ÁSZF tárgyi hatálya alá tartozó termékeladás, és szolgáltatás nyújtásra vonatkozóan kötött szerződésre, függetlenül attól, ha Vevő illetőleg a Megbízó székhelye vagy telephelye és a teljesítés helye Magyarország területén kívül esik.

Szolgáltató internetes honlapjának címe: www.kerl.hu

Az ÁSZF elérhetősége: www.kerl.hu/aszf

Szolgáltató (Cg: 01 09 973216 , bejegyezve 2011.11.11-én a Budapest Cégbírósága mint Cégbíróság által, adószám: 23598043-2-42 ) a jogszabályok szerint 4719'08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem tevékenységet folytathat. Internetes tárhely szolgáltatója: Unas Online Kft

A megrendelések leadása csak elektronikus úton lehetséges! Telefonon leadott rendeléseket a Szolgáltató a félreértések elkerülése végett nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Vevők részére. A megrendelés leadása regisztrációhoz kötött.

A termék(ek) kosárba tételét követően átvételi és fizetési mód választandó. A "megrendelem" gomb megnyomásával a vevő ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik melyre visszaigazolást küld. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, a termék(ek) megnevezését és darabszámot, valamint a Vevő adatait. A rendelés leadása előtt a Vevőnek van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A szerződés nyelve magyar. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma. Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy a Szolgáltató kizárólag Magyarország területén végez internetes értékesítési tevékenységet.

 

Árak

 

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os áfát. A weboldalon feltüntetett árak, képek, leírások nem minősülnek konkrét ajánlattételnek! Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Megkötött szerződés csak abban az esetben jön létre, ha Eladó számlát vagy díjbekérőt küld a Vásárlónak, az automata rendelés visszaigazolás, amit a webáruház rendszere küld, nem minősül szerződésnek! Amennyiben Eladó az árat hibásan tüntette fel, és megrendelés érkezett a termékre, de szerződést még nem kötöttek a felek, úgy az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el az Eladó. Továbbá, a leírásokat, képeket a gyártók biztosítják az Eladó részére, így azok pontosságáért Eladó nem vállal felelősséget!

 

Eljárás hibás ár esetén:

 

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 

0 Ft-os ár,

 

A kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék).

 

Túlzott mértékben csökkentett kedvezményes ár vélhetően elírás következménye! Amennyiben helyi értékkel történt az elírás, például 10.000.- Ft os ár helyett 1.000.- Ft-os került tévedésből feltüntetve, Eladó fenntartja a jogot magának, hogy a Vásárlót értesítse a téves árazásról és elálljon a teljesítéstől. Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

 

A webáruházban lehetőség van a termékeket online bankkártyás fizetéssel is megvásárolni. Amennyiben a Vásárló hibás áron, online bankkártyával kifizette a téves vételárat, Eladó köteles a kifizetett vételárat 3 munkanapon belül, levonások nélkül vissza utalni a Vásárló bankszámlájára. 

 

Megrendelés elfogadása és visszaigazolása révén adásvételi szerződés keletkezik. A szerződés számlával vagy díjbekérővel jön létre. Vevő amennyiben Szolgáltató bármely termékét meg kívánja vásárolni webes felületen küld egy megrendelésre irányuló megkeresést, melyben szerepelnie kell az alábbiaknak:

 

- termék cikkszáma és megnevezése

- termék mennyisége

- egyéb műszaki azonosító adatok (ha van ilyen)

- szállítási és számlázási cím

- Vevő által kért kívánalmak

 

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vevő által megrendelt termékeket a visszaigazolt határidőn belül leszállítsa. A megrendelés kiszállításának határideje 2-15 munkanap. Szolgáltató – a Felek eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb 60 napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A fogyasztó póthatáridő kitűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha a) Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy b) szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni. A teljesítés lehetetlenülése a szerződést megszünteti. A teljesítés lehetetlenülése esetén a Szolgáltató Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és semmilyen többletköltség nem terhelheti. A Szolgáltató mindent megtesz a weboldalon található információk pontosságának fenntartása, illetve a készletinformációk aktualizálása érdekében, azonban a szerződés létrejöttének pillanatában a Szolgáltató kereskedelmi partnere, mint a Szolgáltatón kívüli harmadik személy tevékenysége folytán, a Szolgáltató által előre nem látható okból a teljesítés lehetetlenné válhat, a lehetetlenülés beállta azonban nem teszi a Szolgáltató ajánlatát alkalmassá arra, hogy a Vevőt megtévessze, mivel a Szolgáltató az ajánlat megtételekor a beszerezhetőségi adatok tekintetében a legjobb tudomása szerint jóhiszeműen járt el.

Vevő a Szolgáltató ajánlattételi felhívásában foglaltakat elfogadva küldhet Szolgáltatónak vételi ajánlatot. Amennyiben a Szolgáltató a Vevő vételi ajánlatára, az ajánlatot egyértelműen és minden tekintetben elfogadó írásos visszaigazolást küld amennyiben a rendelt termék nincs raktáron. Raktáron lévő terméknél a kiszállítás automatikusan elindul és csak a Vevő kifejezett kérésére küld rendelés visszaigazolást. Az adásvételi szerződés létrejön a Felek által egymásnak küldött ajánlattételi felhívásban, az ajánlatban és annak elfogadását tartalmazó írásbeli üzenetek tartalmának megfelelően.

Abban az esetben, ha Vevő a Szolgáltató ajánlattételi felhívásában szereplő feltételeket módosítva küld ajánlatot Szolgáltatónak, úgy az ajánlatnak megfelelő tartalommal kizárólag abban az esetben jön létre adásvételi szerződés a Felek között, ha a Vevő ajánlatában foglaltakat azt a Szolgáltató egyértelműen és minden tekintetben elfogadja.

Megbízási szerződés létrejötte az ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatások vonatkozásában:

Megbízó– amennyiben a Megbízottat jelen ÁSZF hatálya alá tartozó bármely szolgáltatás elvégzésével meg kívánja bízni – Megbízott számára kizárólag írásban küld egy erre irányuló megkeresést (például szerviz szolgáltatás) melyben lehetőleg szerepelnie kell az alábbiaknak:

- a kért szolgáltatás leírása műszaki adatokkal

- a kért szolgáltatás elvégzésének megkezdésére vonatkozó igény

- megbízó által jelzett egyéb kívánalmak

A Megbízott erre válaszul az ajánlattételi felhívásban közli a Megbízóval az általa igénybe venni kívánt szolgáltatás, azaz a megbízás teljesítésének alábbi feltételeit:

- a megbízás tárgya

- a megbízással elvégezni kívánt szolgáltatás megkezdésére vonatkozó feltételek

- a megbízási díj és a fizetési feltételek

- egyéb feltételek.

Megbízó a Megbízott ajánlattételi felhívásában foglaltakat elfogadva küldhet Megbízottnak ajánlatot. Amennyiben Megbízott a Megbízó vételi ajánlatára, az ajánlatot egyértelműen és minden tekintetben elfogadó írásos visszaigazolást küld a Megbízó számára, úgy a Felek között az igényelt szolgáltatás elvégzésére vonatkozó megbízási szerződés létrejön, a Felek által egymásnak küldött ajánlattételi felhívásban, az ajánlatban és annak elfogadását tartalmazó írásbeli üzenetek tartalmának megfelelően.

Amennyiben Megbízott az ajánlattételi felhívásában foglaltakat elfogadó megbízói ajánlatra nem küld az ajánlatot egyértelműen és minden tekintetben elfogadó írásos visszaigazolást, úgy a Felek között a megbízási szerződés nem jön létre, melynek megfelelően Megbízottat sem szolgáltatási, sem egyéb kötelezettség illetőleg felelősség nem terheli.

Abban az esetben, ha Megbízó a Megbízott ajánlattételi felhívásában szereplő feltételeket módosítva küld ajánlatot a Megbízottnak, úgy az ajánlatnak megfelelő tartalommal kizárólag abban az esetben jön létre megbízási szerződés a Felek között, ha a Megbízó ajánlatában foglaltakat a Megbízott egyértelműen és minden tekintetben elfogadja, és az ajánlat elfogadásáról írásos visszaigazolást küld a Megbízó számára.

A Felek között megbízási szerződés kizárólag abban az esetben jöhet létre, ha a megbízói ajánlatot Megbízott egyértelműen és minden tekintetben elfogadja, és azt írásban Megbízónak visszaigazolja.

A teljesítés helye tekintetében a Felek írásbeli megállapodása irányadó.

Ennek hiányában a teljesítés helye az Szolgáltató/Megbízott telephelye, illetőleg az a hely, amelyet a Szolgáltató/Megbízott a teljesítés helyeként korábban megjelölt a Vevő/Megbízó számára.

A teljesítés ideje tekintetében a Felek írásbeli megállapodása irányadó.

Ennek hiányában a teljesítés ideje az az időpont vagy azon idő intervallumon belüli időpont, amelyet Szolgáltató/Megbízó a teljesítés időpontjaként korábban megjelölt a Vevő/Megbízott számára.

A teljesítés módja tekintetében a Felek írásbeli megállapodása irányadó.

Ennek hiányában a teljesítés módja az, amelyet Szolgáltató/Megbízott e vonatkozásban korábban megjelölt a Vevő/Megbízó számára.

Szolgáltató az eladott, és a Vevőnek átadott termék vonatkozásában a Felek között létrejött adásvételi szerződés szerinti vételárat tartalmazó számlát állít ki, melyet készpénzes számla esetén az átadás-átvételkor, a teljes vételár kifizetése ellenében ad át Vevő képviselőjének. Átutalásos fizetési mód kikötése esetén Szolgáltató az általa kiállított számlát elektronikus számlaként vagy a papír alapon készült számlát postai úton vagy csomagba csomagolva küldi meg Vevő részére.

Vevő a Szolgáltató által megküldött számlát köteles a számlában foglalt fizetési határidőig átutalással kiegyenlíteni Szolgáltató bankszámlájára, vagy készpénzes fizetés esetén a szállítólevél aláírásával egyidejűleg köteles a teljes vételárat megfizetni.

Szolgáltatás igénybevétele esetén Megbízott szintén értelemszerűen állítja ki a számlát, azzal, hogy készpénzes fizetés esetén a megbízás teljesítésének Megbízó által történő írásbeli igazolását követően adja át számláját a megbízási díj teljes összegének kiegyenlítése fejében, míg átutalásos számla esetén Megbízott a teljesítés igazolás, illetőleg Munkalap kiállításától ésszerű határidőn belül juttatja el  számláját a Megbízó részére, mellékelve hozzá a teljesítési igazolást vagy Munkalap másolatát. Szolgáltatónak a szolgáltatás igénybevétele esetén kiállított számlái közvetített szolgáltatást tartalmazhatnak!

Vevő/megbízó fizetési késedelme esetén éves 20% késedelmi büntető kamat jár Szolgálató számára.

A számla formai és tartalmi elemeinek kifogásolására Vevőnek egy alkalommal, a számla kézhez vételétől számított 3 munkanap áll rendelkezésre. A számla kifizetésének esedékességét követően kifogás benyújtására Vevő nem jogosult.

A számla kifogásolása esetén a számlában szereplő, és a Vevő által nem vitatott vételárösszeget Vevő köteles esedékességig Szolgáltató számára megfizetni. Amennyiben Eladó a számla kifogásolásában foglaltakkal egyetért, úgy Szolgáltató az egyetértésének közlésétől számított 3 munkanapon belül helyesbítő számlát állít ki. Amennyiben a helyesbítés a számla összegét nem érinti, Vevő köteles az eredeti számlában foglalt vételárösszeget az eredeti illetőleg a helyesbítő számlában rögzített esedékességig kiegyenlíteni.

 

A helyesbítés tekintetében a Szolgáltató által közölt válaszadásig, illetőleg a helyesbítő számla Vevő általi kézhez vételéig eltelt időpontot követő 5. napig jogosult Vevő késedelmi kamat-mentesen és egyéb jogkövetkezmények nélkül fizetést teljesíteni. Amennyiben Szolgáltató a számla helyesbítésre vonatkozó vevői kéréssel nem ért egyet, ezt közli a Vevővel, mely esetben Vevő köteles a számlát esedékességig, de legfeljebb a közlést követő 5. napig Eladónak teljes összegben kiegyenlíteni.

Szolgáltató kifejezetten kinyilvánítja, hogy az általa eladott, és a Vevőnek szállítólevéllel vagy számlával átadott termék tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, mely tulajdonjog fenntartást Vevő a szerződés létrejöttével kifejezetten és visszavonhatatlanul elfogadja. A tulajdonjog fenntartási kikötés több termék eladása esetén úgy értendő, hogy Szolgáltató dologösszességként adja el az egy szállítólevélen vagy számlán szereplő termékeket, s így azok teljes vételárának kifizetéséig minden egyes termék tekintetében fennáll Szolgáltató tulajdonjoga.

Amennyiben Vevő a Szolgáltató számláját határidőre nem, vagy nem a teljes összegben egyenlíti ki, úgy Vevő köteles az átvett, és a tulajdonjog fenntartás szempontjából dologösszességnek tekintendő terméket illetőleg termékeket Szolgáltatónak kifogástalan állapotban haladéktalanul visszaadni. Amennyiben Vevő a Szolgáltató ezen visszaadás tekintetében küldött e-mail üzenetét követő 3 munkanapon belül a tulajdonjog fenntartással érintett termékeket nem adja vissza Szolgáltatónak, úgy Vevőnek viselnie kell a reá bízott idegen dolog tekintetében fennálló jogi felelősséget.

Szolgáltató hibásan teljesít, amennyiben az általa szállítólevél vagy számla szerint átadott termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a Felek között létrejött szerződésben, továbbá a termék gyártója által rendelkezésre bocsátott termékismertetőjében leírt, illetőleg a hatályos jogszabályi rendelkezések szerinti minőségi követelményeknek.

A terméknek az átadás-átvételt követően jelentkező, de már a teljesítés idején is fennálló hibája miatt Vevő jelen ÁSZF szerinti rendelkezéseknek megfelelően jótállási igényt jelenthet be, illetőleg a jótállási idő elteltét követően szavatossági igénnyel élhet.

Szoláltató a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján felelős a hibás teljesítés miatt Vevőnél bekövetkezett károkért azzal, hogy Szolgáltató kizárólag az általa eladott és a Vevő birtokába bocsátott termék vételárának erejéig köteles a Vevő kárát megtéríteni.

A Megbízó által igényelt, és a Megbízott által vállalt szolgáltatásokat az elvárható gondosság tanúsítása mellett nyújtja. Megbízott abban az esetben követ el szerződésszegést, ha a szolgáltatás nyújtása során Megbízott nem a tőle elvárható gondosságot tanúsítja, melynek következményeként Megbízót vagyoni hátrány éri.

Megbízott gondossági kötelmének megszegése esetén Megbízó ezt a teljesítési igazolás kiállításáig, illetőleg a Munkalap Megbízó részéről történő aláírásáig írásban köteles jelezni Megbízott felé, aki ezt a bejelentést, a közölt indokolás alapján köteles kivizsgálni, és írásos formában a bejelentésre válaszolni. A teljesítési igazolás Megbízó általi kiadását, illetőleg a Munkalap aláírását követően Megbízó többé már nem kifogásolhatja a Megbízott teljesítését, és ebből következően a gondossági kötelem megszegésére alapítottan semmilyen igényt nem érvényesíthet Megbízottal szemben. Amennyiben a gondossági kötelem megszegését Megbízó jelenti, úgy köteles a szerződésszegéssel okozott vagyoni hátrány csökkentésében közreműködni.

Megbízó együttműködésének hiányában, vagy az elégtelen együttműködés miatt keletkezett kárért Megbízottat semmilyen felelősség nem terheli. Megbízottnak a gondossági kötelem megszegésével okozott kárért való felelősségére alapított kártérítési igény nem haladhatja meg a megbízási díj összegét.

Amennyiben a megbízás több szolgáltatás igénybevételére vonatkozik, és Megbízott gondossági kötelmének megszegése kizárólag egyes szolgáltatások vonatkozásában áll fenn, úgy a Megbízott kártérítésként kizárólag csak azon szolgáltatások tekintetében megállapítható megbízási díjak, illetve díj részek erejéig felelős, amely szolgáltatások tekintetében szerződésszegésért való felelőssége megállapítható.

Teljesítési késedelem termékeladás esetén

Szolgáltató késedelemben esik, amennyiben a Felek közötti megállapodás szerinti teljesítési határidőre (maximum a megrendeléstől számított 60 napon belül) szerződésszerűen nem bocsátja Vevő rendelkezésére a megrendelt terméket. Szolgáltató felelős a teljesítési késedelemért, kivéve, ha bizonyítja, hogy rajta kívül álló külső ok (pl.vis maior) akadályozta a teljesítésben, vagy a Vevő magatartására vezethető vissza a teljesítés késedelme.

Vevő 30 munkanapot meghaladó teljesítési késedelem esetén jogosult a szerződéstől elállni, és teljesítési késedelem miatt kizárólag ebben az esetben jogosult kártérítést követelni, mely kártérítés összege nem haladhatja meg a teljesítési késedelemmel érintett termék vételárának 20%-át.

A Vevő által rendelt több termék esetén, – ha a késedelem csak egyes termékeket érint - úgy az elállási jog, illetőleg a kártérítési igény is az egyes terméket illetően áll fenn, a kártérítési igény maximumára vonatkozó rendelkezés pedig kizárólag az egyes termékek vételára vonatkozásában áll fenn.

Teljesítési késedelem szolgáltatás (kifejezeten szerviz  szolgáltatás) igénybevételére vonatkozó megbízás esetén

Szolgáltató késedelemben esik, amennyiben a Felek közötti megállapodás szerinti teljesítési 15 napon belüli határidőben szerződésszerűen nem kezdi meg a megbízás teljesítését. Szolgáltató felelős a teljesítési késedelemért, kivéve, ha bizonyítja, hogy rajta kívül álló külső ok (pl.vis maior) akadályozta a teljesítésben, vagy a Vevő magatartására vezethető vissza a teljesítés késedelme, illetőleg, ha bármely okból tőle a szerződésszerű teljesítés nem várható el. Megbízott mindent elkövet, hogy a teljesítés 30 munkanapon belül megtörténjen, de kifejezetten nem vállalja azt.

Vevő 30 munkanapot meghaladó teljesítési késedelem esetén jogosult a szerződéstől elállni, és teljesítési késedelem miatt kizárólag 60 munkanapos késedelem esetén jogosult kártérítést követelni, de a kártérítés összege nem haladhatja meg a teljesítési késedelemmel érintettszolgáltatás megbízási díjának 20%-át. Amennyiben a megbízás több fajta szolgáltatás elvégzésére terjed ki a létrejött szerződés szerint, és a késedelem csak egyes szolgáltatások megkezdésére vonatkozik, úgy az elállási jog is csak a teljesítési késedelemmel érintett szolgáltatás vonatkozásában áll fenn, és a kártérítés összege sem haladhatja meg a késedelemmel érintett szolgáltatás díját, illetőleg díjrészét.

 

 

Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, a szerződés megszűnik. A megszűnés előtt már nyújtott szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékét meg kell fizetni, ha pedig a már teljesített pénzbeli szolgáltatásnak megfelelő ellenszolgáltatást a másik fél nem teljesítette, a pénzbeli szolgáltatás visszajár.

Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért az egyik fél felelős, a másik fél szabadul a szerződésből eredő teljesítési kötelezettsége alól, és a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint kártérítést követelhet, mely nem haladhatja meg a teljes vételár illetőleg teljes megbízási díj összegének 20%-át.

Ha a teljesítés azért válik lehetetlenné Szolgáltató részéről, mert a Vevő a Felek között létrejött szerződés (adásvételi illetőleg megbízási szerződés) tekintetében bármilyen formában közli Szolgáltatóval, hogy nem tart igényt, vagy csak részben tart igényt a megrendelt termékre illetőleg termékekre vagy az igényelt szolgáltatásra illetőleg szolgáltatásokra, úgy Szolgáltató jogosult adásvételi szerződés vonatkozásában a megrendelt, de a Vevőnek át nem adott termékek vételárának 50 %-ára, illetőleg a teljesítés érdekében nála felmerülő igazolt költségei megtérítésére, így különösen a  teljesítéshez igénybe venni kívánt teljesítési segédekkel kapcsolatos valamennyi ajánlati felhívásban szereplő költség megtérítésére jogosult, illetőleg megbízási szerződés vonatkozásában az igényelt szolgáltatások teljesítése érdekében a nála felmerült igazolt költségei megtérítésére, így különösen a teljesítéshez igénybe venni kívánt teljesítési segédekkel kapcsolatos valamennyi ajánlati felhívásban szereplő költség megtérítésére jogosult.

Ha a teljesítés lehetetlenné válásáért mindkét fél felelős, a szerződés megszűnik, és a felek a lehetetlenné válásából eredő kárukat a közrehatás arányában követelhetik a másik féltől, mely nem haladhatja meg a teljes vételár illetőleg teljes megbízási díj összegét.

A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél haladéktalanul köteles erről a másik felet értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért – mely nem haladhatja meg a termék vételárát, illetőleg a megbízási díjat - a mulasztó felelős.

Ha valamelyik fél a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, a másik fél választhat a késedelem vagy a szolgáltatás lehetetlenné válása jogkövetkezményeinek alkalmazása között.

 

Online Pénztárca

Az Online Pénztárcába jóváírt kuponokat a Vásárló az adott rendelés teljesítése után, mindig csak a következő vásárlások során használhatja fel, mint egy utólagosan kapott kedvezményt. A Vásárló a következő vásárláskor kizárólag a korábbi fiókadataival belépve (e-mail cím, titkos kód) 10.000 Forintonként 500 Ft értékű kupont válthat be.

Az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság jogosult bármikor korlátozni A kuponok felhasználását, illetve a maximálisan összegyűjthető kuponok összeghatárát. Az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaságnak jogában áll a már összegyűjtött kuponokat bármikor csökkenteni vagy megszüntetni, amiről az aktív felhasználók számára előzetes értesítést küld, amelyben tájékoztatást nyújt a csökkentésig vagy megszüntetésig gyűjtött, de még fel nem használt kuponok tekintetében.

A kuponok érvényességig az aktív partnereinknél felhasználhatók. Partnereink mindenkori elérhetősége a https://www.onlinepenztarca.hu oldalon megtekinthető.

A beváltás feltételei:

A kupon értékhatártól függetlenül felhasználható (10.000 Ft feletti végösszegű megrendelésekre).

A kupon készpénzre nem váltható át.

A kupon más kedvezménnyel, egyedi árral össze nem vonható.

A Vásárló megrendeléskor köteles jelezni a beváltási szándékát, más esetben a kupont sajnos nem tudjuk elfogadni. (Amennyiben online rendel, ezt a lehetőséget a rendszer automatikusan fel fogja ajánlani.)

Termék cseréje esetén az onlinePénztárcával való fizetés kizárólag a különbözetre vehető igénybe.

Az onlinePénztárcából való fizetés csak azon felhasználó számára lehetséges, aki aktív fiókkal rendelkezik az onlinePénztárcában.

 

Jótállás, szavatosság

Termékeladás esetén a Vevőt a Szolgáltató ajánlattételi felhívásában közölt és a Vevő által elfogadott (megrendelt), majd pedig a Szolgáltató által visszaigazolt a törvényekben előírt jótállás illeti meg az általa átvett termékek tekintetében.

 

Jótállási igényt a Vevő a Szolgáltatóhoz kizárólag írásban jelenthet be, a hiba részletes leírásával. Szolgáltató a vevői hibabejelentés általa történő tudomásszerzésétől számított 10 munkanapon belül köteles a hiba kijavítását megkezdeni. A hibabejelentés kezdő dátuma mindig az a dátum amikor a hibabejelentő űrlap kitöltve és a javítandó termék is beérkezett Eladó telephelyére. A hibásnak vélt termék Eladó telephelyére való eljuttatása a Vevő feladata és költsége. Vevő vállalja a feltüntetett bevizsgálási díj megfizetését. Szolgáltató a hiba kijavításának megkezdése előtt megvizsgálja Vevő jogosultságát a jótállási igény teljesítésére. Amennyiben a jótállási igény bejelentése jogszerű volt, úgy Szolgáltató részéről haladéktalanul megkezdik a hiba kijavítását, melynek befejeztével Szolgáltató teljesítési segédje Munkalapot állít ki, melynek az aláírásával Vevő igazolja a hiba kijavítását.

 

Amennyiben a jótállási igény bejelentését Szolgáltató nem tartja jogszerűnek, úgy ezt írásbeli indokolással közli a Vevő felé, aki eldönti, hogy továbbra is fenntartja-e a jótállási igényét Szolgáltató felé, vagy jótállási igény érvényesítése nélkül megbízza a termék hibájának kijavításával, mely megbízás elfogadásáról szóló döntését Szolgáltató 5 munkanapon belül közli a Vevővel.

Amennyiben Vevő a Szolgáltató kifogása ellenére is fenntartja jótállási igényét, úgy Szolgáltató választhat, hogy a hibát jótállás keretében kijavítja, vagy továbbra is vitatja a jótállási igény jogosságát. Amennyiben Szolgáltató, bár vitatja jótállási igény jogosságát, mégis elvégzi a hiba kijavítását, a hiba kijavításával járó költségei vonatkozásában Vevővel szemben igényt érvényesíthet.

Vevő – jótállási igénye érvényesítése során – köteles mindenben együttműködni Szolgáltatóval. Az együttműködés elmulasztása, vagy elégtelen volta miatti károkért Szolgáltató nem felelős, illetőleg az együttműködési kötelezettség elmulasztása miatt Szolgáltatónál keletkezett károkért Vevőt terheli a felelősség. Vevő a jótállási idő lejártával a Szolgáltató által eladott termék hibás teljesítése miatt szavatossági igényét a Ptk. szabályai szerint jogosult érvényesíteni.

Amennyiben a Felek között jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződés rendelkezései eltérnek a hatályos Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: Ptk), illetőleg más egyéb hatályos magyarországi jogszabályi rendelkezésektől, és ezen eltérést a Ptk., vagy az adott hatályos magyarországi jogszabály nem tiltja, úgy a Felek jogaira és kötelezettségeire vonatkozóan a Felek között létrejött szerződésben foglalt rendelkezések irányadók. Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a PTK és a hatályos magyarországi jogszabályi rendelkezések irányadók.

A felek nem tehetők felelőssé szerződéses kötelezettségeik részben vagy egészben történő nem teljesítéséért abban az esetben, ha az vis maior következménye. A vis maior események úgy  határozandók meg, mint olyan események, melyek a szerződés életbe lépése után következnek be, rendkívüliek, nem láthatók előre és nem előzhetők meg az érintett felek által, így lehetnek, de nem korlátozódnak a következőkre: háború, zavargások, sztrájkok, balesetek, természeti és környezeti katasztrófák, tűzvész, áradás, járványok, szállítási utak blokádja, szállítás közbeni balesetek, ill. lopás, munkaügyi konfliktusok, stb. A vis maior esemény által érintett fél köteles másik felet értesíteni a tudomására jutástól legkésőbb 5 (öt) napon belül a vis maior esemény kezdetétől ill., végétől számítva.  A vis maior eseményről szóló értesítést további 10 napon belül írásban meg kell erősíteni. A megerősítés elmulasztása megfosztja az érintett felet a vis maior kinyilvánításának jogától.

A Vevő illetőleg a Megbízó jelen szerződésben meghatározott kötelezettségei késedelmes teljesítésével Szolgáltató teljesítési határideje annak azonos mértékével, minden külön jogcselekmény nélkül meghosszabbodik, kivéve, ha a szerződés bármely ok folytán megszűnik.

Termékeladás esetén az átadás-átvételig Szolgáltató tartja birtokában a szerződés tárgyát képező berendezést, majd a leszállítást követő átadás-átvétellel egyidejűleg, a szerződés tárgyát képező berendezés birtokba adásával a költségek és kárveszély viselése átszáll a Vevőre. Vevő illetőleg Megbízó számára üzleti titkot képez a termék eladás tekintetében létrejött adásvételi szerződés, illetve a szolgáltatás nyújtása tekintetében létrejött megbízási szerződés összes rendelkezése, valamint a szerződés teljesítésével összefüggésben Vevő illetőleg Megbízó tudomására jutott, s a Szolgáltató és a Megbízott személyével, működésével összefüggő minden adat, tény, információ, melynek titokban tartásához Szolgáltatónak, illetőleg Megbízottnak vagyoni, üzleti, vagy egyéb jogvédelmi érdekei  fűződnek. Az üzleti titok megsértésével a Szolgáltatónak illetőleg Megbízottnak okozott teljes kár megtérítéséért Vevő illetőleg Megbízó korlátozás nélkül tartozik felelősséggel.

Szolgáltató illetőleg Megbízott köteles a Vevő illetőleg a Megbízó által reá bízott üzleti titkot megőrizni, azt illetéktelen harmadik személy részére nem teheti hozzáférhetővé, mert ez esetben Szolgáltató illetőleg Megbízott a Vevőnek illetőleg a Megbízónak okozott teljes kár megtérítéséért korlátozás nélkül tartozik felelősséggel.

Felek az adásvételi illetőleg a megbízási szerződés létrejöttével kinyilvánítják, hogy a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződés megkötésére jogosultak, és a szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi engedéllyel rendelkeznek, valamint nem állnak végelszámolás, vagy felszámolás alatt, illetve velük szemben csőd- illetőleg vagyonrendezési eljárás nem indult, vagy bármilyen más egyéb bírósági, illetőleg hatósági eljárás sem, amely a jelen szerződés teljesítését meghiúsítaná vagy terhesebbé tenné.

A jogszabályok által megengedett mértékig bármely Fél részéről valamely a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződésben rögzített jog, jogosultság nem gyakorlása, illetőleg érvényesítésének elmaradása, hibás illetőleg késedelmes gyakorlása nem jelenti ezen jogról való lemondást, illetve ezen jogok valamelyikének kizárólagos vagy részleges gyakorlása, érvényesítése nem zárja ki a nem érvényesített jogok jövőbeni gyakorlását.

Vevő illetőleg Megbízó a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződésből eredő jogait – akár részlegesen, akár egészben – kizárólag a Szolgáltató illetőleg Megbízott előzetes, írásbeli engedélyével engedményezheti, vagy ruházhatja át harmadik személyre.

Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó adásvételi szerződéstől a Vevőhöz intézett írásbeli jognyilatkozatával elállni, és a szerződés megszűnéséből eredő teljes kárának megtérítésére, amennyiben Vevő olyan súlyos szerződésszegést követ el, melynek következtében Eladótól a szerződésszerű teljesítés a továbbiakban már nem várható el.

Megbízott az ÁSZF hatálya alá tartozó megbízási szerződést jogosult a Megbízóhoz intézett írásbeli jognyilatkozatával azonnali hatállyal felmondani, ha Megbízó olyan súlyos szerződésszegést követ el, melynek következtében Megbízottól a megbízási szerződés további teljesítése már nem várható el.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem vonja maga után a szerződés egészének érvénytelenségét.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések esetében a Felek között létrejött szerződés bármely rendelkezése vagy rendelkezései megszegéséből eredő, és a másik féllel szemben érvényesíthető kártérítési igény mértéke nem haladhatja meg a Felek között létrejött szerződésben kikötött teljes vételár, illetőleg megbízási díj összegét, kivéve a jelen ÁSZF azon eltérő rendelkezéseit, ahol az érvényesíthető kártérítési igény mértéke eltérően került szabályozásra.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések esetében Szolgáltató illetőleg Megbízott kijelenti, hogy a szerződések kapcsán rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelme vonatkozásában a III. pontban megnevezett honlapján elérhető adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit fogja alkalmazni.

A Felek vagyonjogi ügyek tekintetében a felmerült jogvitájukra vagy a közöttük létrejött szerződésből eredő egyéb jogvitájuk esetére kikötik a Budapesti Kerületi Bíróság illetékességét.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések tekintetében az átadás-átvételi jegyzőkönyvvel, illetőleg Munkalappal egy tekintet alá esik minden olyan okirat is, megnevezésétől függetlenül, melyben a Vevő illetőleg Megbízó teljesítési segédje aláírásával igazolja a megvásárolt termék átvételét, illetőleg a szolgáltatás elvégzését. Ilyen okmány kifejezeten a megbízott szállítócég átvételi elismervénye.

Az ÁSZF rendelkezéseit Szolgáltató illetőleg Megbízott bármikor minden külön erre vonatkozó értesítés nélkül jogosult módosítani, illetve kiegészíteni, a teljes ÁSZF –et hatályon kívül helyezni, és helyette új ÁSZF-et elfogadni, és azt a honlapján közzétenni. Az ÁSZF bármikor, bármilyen formában történő módosítása, kiegészítése, hatályon kívül helyezése, illetve új ÁSZF elfogadása és közzététele semmilyen jogkövetkezménnyel nem bír a Felek között már létrejött szerződések vonatkozásában. A szerződés létrejöttekor hatályos ÁSZF rendelkezései a szerződések integráns, elválaszthatatlan részét képezik. Az ÁSZF rendelkezései magyar nyelven készültek, és bármely nyelvre történő lefordítása esetén a magyar változat irányadó.

Adatkezelési tájékoztató
GDPR Adatvédelmi nyilatkozat

Bevezetés

A Kerl Hungária Kft. számára kiemelt fontosságú cél a honlapon regisztrálók által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása.

A Kerl Hungária Kft. elkötelezi magát a regisztrálók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak, az azokban foglalt adatvédelmi alapelveknek és tételes jogszabályi előírásoknak teljeskörűen eleget téve járul hozzá a Kerl Hungária Kft. által üzemeltett elektronikus alkalmazások biztonságos használatához.

A Kerl Hungária Kft. a regisztrálók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

A Kerl Hungária Kft. fenntartja magának a jogot jelen nyilatkozat megváltoztatására.

A nyilatkozat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi (EU) rendelet (általános adatvédelmi rendelet),

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

- az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Amennyiben úgy érzi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely a nyilatkozat alapján számára nem vagy nem teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal az alábbi e-mail címen: iroda@kerl.hu

Aki beleegyezik a Kerl Hungária Kft által üzemeltetett webáruházban történő regisztráláshoz vagy vásárláshoz az nyilatkozik, hogy megismerte és elfogadta a jelen Adatvédelmi nyilatkozat tartalmát.

 

Adatvédelmi nyilatkozat

A honlapon regisztrálók által megadott adatokat a Kerl Hungária Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása céljából tárolja. A Kerl Hungária Kft. a honlapon regisztrálók adatait harmadik fél részére nem adja át, kivéve a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozóként közreműködő futárszolgálatot, amely a Kerl Hungária Kft.-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére tovább adni.

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama: Az adatkezelés célja: webáruházban regisztráló személyek azonosítása, webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése

Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a.

A kezelt adatok köre: név, cégnév, szállítási és számlázási cím, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama: a teljesítés évének utolsó napjától számított 5 év, a számviteli bizonylatok vonatkozásában 8 év.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Kerl Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 1172 Budapest, Ferihegyi út 13.

Képviselő: Lengyel Csaba mb.

Cégjegyzékszám: 01 09 973216

A bejegyző bíróság megnevezése: Budapesti Cégbíróság

Adószáma: 23598043-2-42

Telefon: +36/1-6307-270

E-mail: info@kerl.hu

 

Adattovábbítással érintett szállítócég cégek nevei és címei:

Szállító partnerünk:

Az adatkezelő neve: Express One Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 1239 Budapest, Európa utca 12.

cégjegyzékszáma: 01-09-980899

adószáma: 13947109-2-43

honlapja: http://www.expressone.hu

e-mail címe: ugyfelszolgalat@expressone.hu

fax száma: +36 1 8 777 499

postacíme: 1239 Budapest, Európa utca 12.

közösségi adószáma: HU13947109

 

 


A felhasználó a Cofidis Áruhitel igénylése esetén kifejezetten elfogadja, hogy a következő – a szerződéskötéshez szükséges – adatai hiteligénylés benyújtása céljából átadásra kerülnek a Cofidis Magyarországi Fióktelepe számára:
teljes név, születési dátum (év/hó/nap), édesanyja neve, telefonszám, e-mail cím, rendelés azonosító, rendelés értéke, rendelt termékek megnevezése, választott hitelkonstrukció paraméterei.
A felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy az adatok átadása után a Cofidis Magyarországi Fióktelepének üzletszabályzatában, illetve adatkezelési tájékoztatójában foglaltak az irányadóak, az átadott adatok kezelésére (így azok megőrzésére, törlésére) is vonatkozóan.

 

Online szolgáltató partnerünk:

Az adatkezelő neve: UNAS Online Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Cégjegyzékszáma:08 09 015594

Adószáma:14114113-2-08

 

A személyes adatok tárolásának módja

A Kerl Hungária Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye, szervere a székhelyén, az adatfeldolgozó szervere saját telephelyén találhatók meg.

Az érintett jogai, jogorvoslati lehetősége

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, a jogszabályi feltételek fennállása esetén pedig kérheti személyes adataihoz való hozzáférést, személyes adatainak helyesbítését, – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy korlátozását, valamint tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

Az érintett kérelmére a Kerl Hungária Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, valamint az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Kerl Hungária Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő Kerl Hungária Kft. ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A Kerl Hungária Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. A Kerl Hungária Kft. mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, továbbá nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett személy jogorvoslatért, panasszal a területileg illetékes bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu